Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Technikum Leśnego w Miliczu

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na dostawę gazu: