Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę, 19 czerwca o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Technikum Leśnym w Miliczu. Uroczysty Apel odbył się na dziedzińcu szkolnym i był prowadzony przez Starszą Szkoły Agnieszkę Skowron, która powitała zaproszonych gości: pana Pawła Górskiego Dyrektora RDLP we Wrocławiu, pana Janusza Łabudę Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz, pana Grzegorza Dudę Starostę Milickiego, pana Zbigniewa Nahajowskiego – Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, pana Andrzeja Przybylskiego – członka Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, panią Agnieszkę Grobelną – Pająk reprezentującą Burmistrza Gminy Milicz, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Kierownictwo, Wychowawców Internatu, przybyłych Rodziców oraz Uczniów.
Głos zabrała dyrektor szkoły pani Justyna Żarczyńska, która odczytała list Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska pani Małgorzaty Golińskiej, a następnie skierowała kilka słów podziękowań i wyrazy wdzięczności – Lasom Państwowym za współpracę i udzielane wsparcie, rodzicom za współpracę ze szkołą podczas wielu inicjatyw szkolnych, Radzie Rodziców za otwartą i owocną współpracę, nauczycielom, pracownikom i uczniom. Pani Dyrektor przypomniała liczne sukcesy uczniów i nauczycieli minionego roku szkolnego, za które złożyła podziękowania nauczycielom i uczniom. W przemówieniu skierowanym do społeczności uczniowskiej Pani dyrektor życzyła uczniom bezpiecznych, radosnych i słonecznych wakacji. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
W imieniu uczniów głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Bartosz Kontowski, dziękując trud i poświęcenie nauczycielom, a uczniowie obdarowali wszystkich kwiatami. 
Po przemówieniach nadszedł moment na nagrodzenie uczniów za ich wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019. Dyrektor szkoły w asyście wychowawców klas wręczyła nagrody książkowe 30 uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Są to: 5,74 Biernat Tomasz, 5,33 Kardacz Miłosz, 5,25 Cholewicki Mateusz, 5,15 Tokarz Damian, 5,10 Kubas Szymon, 5,06 Kruszyk Marcel, 5,05 Sidorowicz Kacper, 5,00 Bortkun Karolina, 5,00 Łopuch Kornel, 5,00 Marciniak Jakub, 5,00 Włodarczyk Piotr, 4,95 Jarmuszczak Marcin, 4,95 Romański Szymon, 4,89 Bergandy Karol, 4,89 Cyndecka Julia, 4,89 Gap Kacper, 4,89 Kowalec Kacper, 4,85 Mączka Wiktoria, 4,85 Komos Adam, 4,84 Materna Szymon, 4,83 Skrabuła Bartosz, 4,82 Kontowski Bartosz, 4,80 Kiciński Tomasz, 4,80 Wilk Michał, 4,78 Andrzejewski Kamil, 4,78 Czachorek Jan, 4,77 Kisiela Emilia, 4,77 Gordziejewska Wiktoria, 4,77 Wojtaszuk Aleksandra, 4,75 Wytykowski Artur

Nie zabrakło również nagród za stuprocentową frekwencję. Otrzymali je uczniowie: z klasy 
Ia Tomasz Biernat oraz Marcin Jarmuszczak, z klasy IIa Patryk Matuszak.

Pan Paweł Górski oraz Janusz Łabuda wręczyli nagrody trzem uczniom ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo Milicz : Tomaszowi Biernatowi za osiągnięcie najwyższej w szkole średniej ocen 5,74, oraz dwóm olimpijczykom – laureatom Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku leśnictwo: Kornelowi Łopuchowi i Krzysztofowi Pieńkosowi. 
Nagrody otrzymali też wyróżniający się członkowie koła ARS działającego w szkole od 10 lat. 
Podczas uroczystego apelu wręczono także statuetki „Przyjaciel szkoły”, przyznane przez kapitułę Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół szkoły. Tytuł Przyjaciela szkoły otrzymali Pan Zbigniew Nahajowski oraz Pan Andrzej Przybylski. Podczas apelu społeczność szkolna pożegnała nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Piotra Pałczyńskiego, który odchodzi ze szkoły.