Gala Olimpijczyków 2019

14 czerwca br. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył dyplomy laureatom międzynarodowych, ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych oraz mistrzom Polski w różnych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2018/19.
Na uroczystość podsumowującą wybitne osiągnięcia uczniów z Dolnego Śląska zostali zaproszeni laureaci olimpiad.

W tym elitarnym gronie znaleźli się nasi olimpijczycy- uczniowie Błażej Tabor, Kornel Łopuch oraz Krzysztof Pieńkos, którzy zostali laureatami XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku Leśnictwo zajmując odpowiednio I, V oraz VII miejsce. 
Dolnośląski Kurator Oświaty uhonorował również nauczycieli i dyrektorów szkół. Podziękował im za zaangażowanie i wspaniała pracę uwieńczoną sukcesami swoich uczniów, dostrzeganie i rozwijanie ich zainteresowań i talentów.
Na galę została zaproszona opiekunka olimpijczyków pani Anna Szynkiewicz -Wronek i dyrektor szkoły pani Justyna Żarczyńska (którą na gali zastąpiła wicedyrektor pani Joanna Ungurian). Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych nauczycieli i uczniów. Serdeczne gratulacje!!!