10-lecie Koła ArS

4 czerwca 2019r. członkowie Koła ArS wraz z Dyrekcją, zaproszonymi gośćmi nauczycielami otworzyli ,,Galerię na wznak”. Znalazły się tam prace członków Koła ArS z tamtych 10 lat, plakaty, ogłoszenia różnych działań artystycznych, ogrom tego ,, jak miło popatrzeć i powspomina B.Choły,A. Babiarz, S.Chomę, M.Domagałę, B.Gajdę,B.Tabora i innych.
…a potem ,,Biesiada pod wierzbą ,,Ballada”…
Wierzba ,,Ballada” ustrojona na tą chwilę w zielone wstążki, dawała wszystkim ochłodę w ten gorący dzień. Muzyczną oprawą był gong, gra Weroniki na flecie i występ sygnalistów. W roli Moniuszki – p. mgr K. Mielnik zaśpiewała i uscenizowała pieśń kompozytora: ,,Kum i Kuma” towarzyszył jej członek Koła ArS S. Gawryś.
Para teatralną scenką do tej tematyki dołożyli ,,Dwaj panowie przed tatrem” czyli S. Gawryś – Bogusławski i K. Andrzejewski- Moniuszko.
Z długiej wstęgi- księgi członkowie koła ArS odczytali trochę historii naszej( to już 10 lat).
Wniesiono okazały tort ufundowany przez Radę Rodziców oraz truskawki od p. K. Mielnik i chłodne napoje.
Były podziękowania,gratulacje od pań dyrektor J.Żarczyńskiej i J.Ungurian. Od zespołu humanistycznego książka 10 lat ArS, tort piękne życzenia i wyrazy sympatii. Słodkiemu ucztowaniu sprzyjało wspomnieniom obecnych na tej biesiadzie. Razem ze z S.Soyką zaśpiewaliśmy piosenkę biesiadną ,,Upływa szybko życie…”
Dziękujemy p.dyr J.Żarczyńskiej i p.dyr J.Ungurian
p. J.Jurkanis- Smerece
p. B.Smerece
p. A.Herbuś
p.Ł.Kontowskiemu i wszystkim , którzy nam pomagali kłaniają się K. Mielnik i członkowie Koła Ars.

Tekst K.Mielnik

Fot. Martyna Wasielewska