Warsztaty w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

W dniu 16 maja 2019 w ramach Akademii Zawodu odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne
 w Gołuchowie. W wycieczce udział wzięły klasy I A i II A (47 osób), opiekunami byli: S. Bienkiewicz (organizator wyjazdu), H. Cierpisz, P. Pałczyński i E. Wronek.
Uczniowie podzieleni zostali na 4 grupy i razem z przewodnikami z OKL w Gołuchowie zwiedzali najważniejsze obiekty: Muzeum Leśnictwa, Powozownię, Owczarnię i Dybul, w których poznali wiele różnorodnych ekspozycji związanych tematycznie z lasami. Z najważniejszych dla uczniów technikum leśnego można wymienić: rośliny, zwierzęta i grzyby ( w tym wiele gatunków chronionych), Czerwone Księgi gatunków chronionych, przekroje gleb leśnych, makiety, wystawy tematyczne związane
z lasami, różnorodne znaczenie lasów: gospodarcze, naukowe, zdrowotne, historyczne czy  kulturotwórcze.  Mogli zapoznać się także z dawnymi i współczesnymi narzędziami, urządzeniami
 i maszynami wykorzystywanymi do prowadzenia prac leśnych. Młodzież podziwiała też bardzo bogate zbiory trofeów myśliwskich, oraz zapoznała się  z historią leśnictwa w Polsce. Dużą i ważną kolekcją była wystawa poświęcona ochronie lasu, gdzie zaprezentowano wiele  gatunków szkodników i metod walki z nimi, ale też pokazano zwierzęta pożyteczne, które spełniają ważną rolę w budowaniu oporu naturalnego środowiska.  Na końcu udaliśmy się wszyscy do zagrody, gdzie żyją żubry, daniele
 i dziki. Mogliśmy tam poznać dość szczegółowo  historię restytucji żubra, a także współczesne rozmieszczenie tego największego ssaka w Polsce.
Wędrując po parku Gołuchowskim podziwialiśmy także bardzo bogatą kolekcją drzew, krzewów
 i roślin zielnych, z których wiele gatunków występuje w polskich lasach.
Uczniowie otrzymali od nauczycieli karty pracy, które wypełniali podczas warsztatów, co jeszcze bardziej umożliwiło zapamiętanie zdobytej w czasie warsztatów wiedzy. Taka forma żywej lekcji
 w terenie, pozwoliła uczniom w dużym stopniu powtórzyć materiał nauczania, co jest bardzo istotne przed egzaminem  R 13.

Relację  przedstawiła S. Bienkiewicz