Fotosafari w Ptasim raju.

W piękne i słoneczne przedpołudnie grupa uczniów z klasy II b pod opieką p. J. Cwenar i p. H. Cierpisz uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Edukacyjne “Naturum” w Rudzie Sułowskiej pod  nazwą  Fotosafari w Ptasim Raju.

Program zajęć obiecywał wiele atrakcji i organizatorzy nie zawiedli oczekiwań uczniów. Była więc wyprawa bryczką do rezerwatu przyrody “Stawy Milickie” i obserwacja ptaków z wykorzystaniem lornetek. Przewodnik ciekawie opowiadał o gospodarce stawowej w Dolinie Baryczy, nawiązując do wielowiekowej historii hodowli karpia w naszym regionie. Nad stawem Duża Mewa  mogliśmy usłyszeć albo zobaczyć ptaki: bąka, gniazdującego łabędzia niemego, kaczki krzyżówki, łyski, czaple. 

Następnie zwiedziliśmy zwierzyniec, ścieżkę zmysłów oraz szczególnie interesujące Muzeum Tradycji Rybactwa  z zachowanymi urządzeniami i narzędziami do hodowli i odłowu ryb słodkowodnych. Na koniec obejrzeliśmy nakręcony kilka lat temu film przyrodniczo-dokumentalny pt. “Stawy Milickie – kraina niezwykłości”. Podczas zajęć przewodnik wielokrotnie nawiązywał do problematyki przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w zakresie gospodarki wodnej.

Wyjazd, który odbył się 16 kwietnia był kolejnym z cyklu zajęć dla uczniów Technikum Leśnego  w ramach grantu:  Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas I-IV Technikum Leśnego w Miliczu.

.