Ćwiczenia terenowe klas I TL w Miliczu.

Klasy pierwsze naszej Szkoły corocznie realizują cykl zajęć terenowych, w ramach przedmiotów zawodowych takich jak: przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej, ochrona lasu, hodowla lasu i praktyka zawodowa. Jesienią uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych w parku przyszkolnym, a także wzięli udział w wyjazdach na Stawy Milickie, gdzie obserwowali jesienne przeloty ptaków. Od wczesnej wiosny kontynuowali ćwiczenia terenowe w parku oraz na stawach i lasach Nadleśnictwa Milicz.   Podczas zajęć w leśnictwie Świętoszyn leśniczy – p. Zbigniew Nahajowski zapoznał młodzież z pozaprodukcyjnymi  funkcjami lasu, takimi jak: funkcja ochronna przed klęskami żywiołowymi,  przed negatywnymi skutkami cywilizacji przemysłowej, funkcja ochrony przyrody itd.., a następnie uczniowie rozpoznawali florę i faunę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ornitofaunę,  poznali też bioróżnorodność lasów Doliny Baryczy. W zajęciach od kilku lat, swoją wiedzą i umiejętnościami wspomaga nas p. Leszek Matacz, pracownik Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.  Dzięki pomocy finansowej ze strony Nadleśnictwa Milicz uczniowie mogli wyjechać na wycieczkę dydaktyczną do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie zachwycili się pięknem i różnorodnością nasadzeń. W Muzeum Przyrodniczym byli zafascynowani ogromnymi szkieletami, w tym jelenia olbrzymiego, ale też z ciekawością oglądali pozostałe kolekcje, takie jak: bezkręgowce,  owady, ptaki, płazy  i gady oraz zbiory botaniczne.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Milicz, a szczególnie p. nadleśniczemu – Januszowi Łabudzie za wsparcie finansowe wyjazdu na zajęcia do Ogrodu Botanicznego.