Nasi uczniowie na zajęciach w Stacji Ornitologicznej

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny przybliżyli naszym uczniom świat ornitofauny i owadów bytujących na terenach milickich stawów. W ramach edukacji dla Doliny Baryczy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w maju i czerwcu dwukrotnie w zajęciach przeprowadzonych w Stacji Ornitologicznej UWr. w Rudzie Milickiej.

24 maja odbyły się zajęcia  pn. „Stawy Milickie – gospodarstwo rybackie i rezerwat ptaków, jak pogodzić hodowlę ryb i ochronę przyrody”, w których uczestniczyło 24 uczniów z klasy III a pod opieką pań:  J. Cwenar  i H. Cierpisz.

3 czerwca  25 osobowa grupa uczniów z klasy II b pod opieką p. S. Bienkiewicz
i p. K. Pękalskiego uczestniczyła w warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. inż. Marcina Kadeja i prof. zwycz. Dariusza Tarnawskiego. Młodzież została gruntownie zapoznana z tematyką owadów saproksylicznych, czyli związanych z martwym drewnem.
Zajęcia miały charakter terenowy, sprzyjająca pogoda pozwoliła na obserwacje ptaków
i owadów oraz innych  przedstawicieli miejscowej fauny w powiązaniu z niepowtarzalnym środowiskiem, w którym żyją. Na zajęciach wielokrotnie podkreślano pilną potrzebę ochrony ich siedlisk ze względu na rolę i funkcję jaką zwierzęta te odgrywają w ekosystemie.
Wyjazdy były kolejnymi z cyklu zajęć realizowanych w ramach grantu: Edukacja dla Doliny Baryczy, zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas I-IV Technikum Leśnego w Miliczu. Do realizacji zaplanowanych wyjazdów do ośrodków edukacji pozaszkolnej  wrócimy po wakacjach.