Badania Zespołów lęgowych ptaków leśnych

W dniu 29.03.2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia były podzielone na dwie części. Pierwsza z nich miała charakter kameralny i miała za zadanie przybliżyć uczniom metody badań awifauny oraz zapoznać z gatunkami występującymi w różnych biotopach. Druga część zajęć miała charakter terenowy i podczas niej uczniowie mieli możliwość nauki rozpoznawania ptaków po ich cechach morfologicznych oraz po głosach. Zajęcia odbyły się w ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy.