Wyniki zapytania ofertowego na ogrodzenie ruin zamku w Technikum Leśne w Miliczu