Wyniki przetargu na zabezpieczenie ściany ruin zamku