IX Bal Leśnika już za nami

Ponad 150 osób bawiło się na IX Charytatywnym Balu Leśnika zorganizowanym w sobotę 9 lutego w Restauracji Kaskada przez dyrekcję oraz Radę Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu.

Wszystkich gości witały organizatorki balu: dyrektor Justyna Żarczyńska, członkowie Rady Rodziców Ewelina Fabiańczyk – Kustosz oraz Katarzyna Jakubowska, Beata Kaniewska, przypinając przybyłym okrągłe kotyliony ze wstążeczką i napisem “Bal Leśnika 2019”. Zanim bal został otwarty juz tradycyjnie sygnaliści ze szkolnego zespołu Silvanus (Michał Korzański, Adam Matuszak, Marek Morasiewicz )odegrali kilka sygnałów, a następnie dyrektor szkoły wraz z przewodniczącą Rady Rodziców przywitały przybyłych gości. Wśród nich byli rodzice uczniów, nauczyciele, absolwenci szkoły. Nie zabrakło też podziękowań za trud i zaangażowanie w przygotowanie zabawy członkom Rady Rodziców i nauczycielom szkoły: Pani Joannie Ungurian – wicedyrektor szkoły, nauczycielom: Pani Honoracie Cierpisz, Panu Bartłomiejowi Pudłowskiemu, rodzicom: Ewelinie Fabiańczyk – Kustosz, Beacie Kaniewskiej, Katarzynie Jakubowskiej, Katarzynie Antkowiak. Dyrektor szkoły dziękowała także byłemu przewodniczącemu Rady Rodziców Zbigniewowi Czerybie, który włączył się w organizację balu. 
Po podziękowaniach wzniesiono toast za bal, podano obiad 
Podczas balu odbyła się loteria fantowa. Parkiet był pełen tańczących par przy muzyce zespołu Sensor do godziny 4. 
Dochód z balu zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły. 
BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim osobom, które w dowolny sposób wspomogły organizację balu.
Fot. Konrad Kustosz