Nasza szkoła otrzymała tytuł „srebrnej szkoły”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki rankingu Liceów i Techników miesięcznika „Perspektywy”

Nasza szkoła otrzymała tytuł „srebrnej szkoły”. W rankingu  ogólnopolskim Technikum Leśne w Miliczu plasuje się na 216 pozycji, a w województwie dolnośląskim na 7 miejscu!

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Technikum Leśne w Miliczu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej Szkoły 2019”.