REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2010

RDnia 4 stycznia 2019 r. zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019)  – dostępne w zakładce „Szkoły i placówki” >„Rekrutacja” – na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty https://www.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020/

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– Dla absolwentów gimnazjów:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912520.pdf

– Dla absolwentów szkół podstawowychhttps://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619011113030-1.pdf