Razem dla KLIMATU

Niekorzystne zmiany klimatyczne są przedmiotem troski coraz szerszych kręgów społecznych. Nauczycielom i uczniom naszej szkoły również ten problem nie jest obcy. Odpowiadając na zaproszenie  Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej
“Dolina Baryczy”  wzięliśmy udział w projekcie, którego pełna nazwa brzmi:

“Razem dla KLIMATU” – zacznij od siebie czyli co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?

W ramach projektu  w listopadzie odbyły się w Krośnicach warsztaty prowadzone przez koordynatora projektu p. Zofię Pietrykę z udziałem uczniów kl. II a i II b. Natomiast
w grudniu  odbyła  się edukacyjno-integracyjna wycieczka  do nowoczesnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Tam  poznaliśmy rozwiązania infrastrukturalne służące przetwarzaniu odpadów komunalnych na wysokim europejskim poziomie.  Podczas obydwu spotkań organizatorzy zadbali o degustację produktów regionalnych z Doliny Baryczy.

W obu wydarzeniach wzięli udział: Nikodem Wachowiak, Maciej Musielak,
Piotr Włodarczyk, Weronika Nowicka, Kacper Gap, Miłosz Kardacz i Paweł Ropa.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Salomea Bienkiewicz i Jolanta Cwenar.