IX Bal Leśnika

Dyrekcja i Rada Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu serdecznie zapraszają na
IX Bal Leśnika, który odbędzie się 09 lutego 2019 r. w Restauracji Kaskada w Miliczu.

Muzyka na żywo w wykonaniu Zespołu Sensor.

Podczas balu odbędą się loterie fantowe i licytacje.

Bilety w cenie 320 zł.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w internacie.

Zapisy na bal przyjmują wychowawcy klas lub telefonicznie poprzez sekretariat szkoły (Tel.713840718)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Informacje dotyczące zakupu biletów na IX Bal Leśnika

 

 1. Deklarację udziału w Balu Leśnika  prosimy składać u wychowawców klas lub
  w sekretariacie szkoły telefonicznie pod numerem telefonu: 713840718.
 2. Deklaracja udziału jest jednoznaczna z deklaracją wpłaty w nieprzekraczalnym terminie
  do 15.01.2019r.
 3. Wysokość wpłaty za bilet wstępu wynosi 320 zł.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Nr konta bankowego: 18 9582 0000 2000 0000 0143 0001
W tytule proszę napisać: Bal Leśnika + nazwisko uczestnika balu

 1. Brak wpłaty po 15.01.2019 powoduje skreślenie z listy gości balu.
 2. Bilet wstępu do odbioru w sekretariacie lub u wychowawców klas od 10.01.2019 r.
  po wcześniejszym dokonaniu wpłaty za bal.