POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW!

9 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 odbył się uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W apelu udział wzięli zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Milickiego pan Grzegorz Duda, przedstawiciel Gminy Milicz pani Katarzyna Kowalska, przedstawiciel Nadleśnictwa Milicz pan Zbigniew Nahajowski oraz cała społeczność szkolna. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego zgromadzeni w auli odśpiewali o godzinie 11.11 4-zwrotkowy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego” włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Następnie prowadzący Marcel Kruszyk zaprosił zgromadzonych na montaż słowno – muzyczny pt.: Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!…” a tym samym na lekcję historii.
W bogaty repertuar zaangażowanych było wielu uczniów, którzy recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne. Chór, składający się z uczennic i uczniów szkoły, przygotował pan Marek Olejnik, odśpiewał następujące piosenki patriotyczne: „Przybyli ułanie pod okienko”, „My pierwsza Brygada”, „Piechota”, „O Mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”, utwór Jacka Kaczmarskiego „Mury” (w wykonaniu Arka Świątczaka) oraz Marka Grechuty „Wolność”( w wykonaniu Aleksandry Wojtaszuk) – wszystkie utwory wywołały ogromne wzruszenie wśród publiczności. Śpiew był przeplatany recytacją wierszy.
Uczniów do tej podniosłej uroczystości przygotowały panie Elżbieta Domańska i Maria Dziedzic oraz pan Marek Olejnik.
Dziękujemy za godne uczczenie tego niezwykle ważnego dla Polski wydarzenia i wspólne radowanie się z Dnia Niepodległości.