Podziękowanie dla wieloletniego Przewodniczącego Rady Rodziców.

W dniu 28 listopada 2018r. miało miejsce szczególne wydarzenie dla społeczności
Uczniowskiej i Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu. Nowo wybrana Rada Rodziców w osobach Pani
Eweliny Fabiańczyk-Kustosz i Pani Beaty Kaniewskiej podziękowała długoletniemu (2014-2018) Przewodniczącemu RR Panu Zbigniewowi Czerybie 
za ofiarną pracę i współuczestniczenie w kształtowaniu niepowtarzalnego klimatu Technikum Leśnego w Miliczu oraz pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w działalność Rady. Pan Zbigniew Czeryba jest absolwentem naszej szkoły i dodatkowo zaangażował się ponownie na cztery lata w życie szkolone. Wskazywał właściwe wzorce i drogę postępowania w wielu sprawach z poszanowaniem tradycji i historii naszej szkoły i zawodu, którego się uczymy. Serdecznie dziękujemy za wkład pracy, poświęcony czas i serce.

Uczniowie i Rada Rodziców Technikum Leśnego w Miliczu.