Koło ArS w 100 – lecie Odzyskania Niepodległości

,, … na polską nutę” to akcja artystyczna, która zachęciła do śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych. W galeryjce przygotowano biało-czerwoną scenerię, śpiewniki, płyty z nagraniami. Chętni uczniowie, nauczyciele i wychowawcy śpiewali wybrane pieśni m.in. ,,Do orła”, ,,Płynie wisła” ,
,, Przysięga” , ,,Rota”, ,, Piechota”, ,,Pierwsza kadrowa”. Śpiewy słychać było w dniach od 29 pażdziernika do 31 października 2018r.