Hubertus 2018.

W czwartek 15 listopada 2018r. odbył się kolejny Konkurs wiedzy łowieckiej, który jest głównym punktem szkolnych obchodów święta myśliwych „ Hubertus”. Jak co roku zawodnicy do konkursu zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych, przeprowadzonych przez mgr inż. S. Bienkiewicz w formie testu pisemnego.
W uroczystości wzięli udział uczniowie z klas: I A, I B, II A, II B.
Na wstępie sygnaliści w składzie : W. Chrząściel, E. Kisiela, Sz. Wardeński, M. Korzański,
L. Kancerek, M. Komar- Gacki, A. Matuszak zagrali sygnał myśliwski powitanie.
Mgr inż. Salomea Bienkiewicz oficjalnie rozpoczęła uroczystość i przekazała głos uczennicy prowadzącej A. Gerstgarbe, która powitała serdecznie gości, nauczycieli i uczniów. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciel N-ctwa Milicz Mirosław Czyż, Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu mgr Justyna Żarczyńska, Wicedyrektor mgr Joanna Ungurian i mgr inż. Krzysztof Salata.
Następnie A. Gerstgarbe przedstawiła historię Świętego Huberta – patrona myśliwych
i wyjaśniła, na czym polegają gonitwy konne „za lisem”, które są nieodłącznym elementem corocznych Hubertusów.
Jak co roku bardzo atrakcyjnym punktem programu były opowieści o przebiegu polowania z zaprezentowaniem odpowiednich sygnałów myśliwskich przez mgr inż. Krzysztofa Salatę i szkolnych sygnalistów.
Wreszcie rozpoczął się konkurs wiedzy łowieckiej. Uczestniczyło w nim 10 zawodników:
1. Kl I A – Marcinkowska Matylda
2. Kl I A – Kiciński Tomasz
3. Kl II A – Marków Jakub
4. Kl II B – Skrabuła Bartosz
5. Kl II B – Bergandy Karol
6. Kl II B – Kardacz Miłosz
7. Kl II B – Kruszyk Marcel
8. Kl III A – Mikołajczyk Sebastian
9. Kl III B – Łopuch Kornel
10. Kl IV A – Morasiewicz Marek

Zawodnicy rozpoznawali eksponaty związane z myśliwstwem ( rodzaje i elementy poroży, oręż dzika, skóry zwierząt łownych), oraz odpowiadali na pytania związane z biologią
i zachowaniem zwierzyny, rodzajami i terminami polowań i przepisami dotyczącymi łowiectwa w Polsce.
Po zakończeniu konkursu w czasie, gdy były podsumowywane wyniki i wypisywane dyplomy Pan M. Czyż opowiadał o polowaniach.
Następnie uczniowie z klasy IV C Paweł Sędzimir i Marcin Stadnik przedstawili widzom humor myśliwski.
Ostateczne wyniki Konkursu wiedzy łowieckiej:
I miejsce – Bergandy Karol kl II B
II miejsce – Morasiewicz Marek kl IV A
III miejsce – Skrabuła Bartosz kl II B
IV miejsce – Łopuch Kornel – kl III B
V miejsce – Marków Jakub – klasa II A

Uczniowie zostali nagrodzeni wieloma cennymi nagrodami takimi jak : torby myśliwskie, książki o tematyce myśliwskiej i przyrodniczej, kalendarze łowieckie, gadżety o tematyce związanej z leśnictwem. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie wiedzy łowieckiej otrzymali nagrody pocieszenia w postaci książek i gadżetów związanych z łowiectwem.
Salomea Bienkiewicz podziękowała sponsorom nagród : właścicielowi Sklepu Myśliwskiego „Colt” z Krotoszyna, właścicielowi firmy „ Bór” z Miłochowic, Janowi Pasiecznemu, Mariuszowi Mikołajczykowi i Mirosławowi Czyżowi. Podziękowała też K. Salacie, M. Czyżowi i uczniom, za pomoc w zorganizowaniu Hubertusa. Pani Dyrektor Justyna Żarczyńska podziękowała również osobom, które pomagały przy organizacji imprezy, uczniom, którzy startowali w konkursach, a także mgr inż. S. Bienkiewicz, która od wielu lat zajmuje się organizacją tego święta w naszej szkole.

S. Bienkiewicz
Zdjęcia: Konrad Kustosz.