Warsztaty w Muzeum Człowieka we Wrocławiu

11 października klasa IV A z wychowawczynią panią J. Jurkanis-Smereką wyjechała do Muzeum Człowieka we Wrocławiu na wycieczkę dydaktyczną, zorganizowaną przez panią P. Szymańską. Podczas warsztatów z anatomii kostnej człowieka uczniowie poznali budowę kości jak i sposoby określania płci i wieku na podstawie szkieletu. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem ludzkich szczątków pochodzących z dolnośląskich wykopalisk wzbudziły wiele emocji. Oprócz warsztatów uczniowie zwiedzili wystawy na temat rozwoju osobniczego człowieka oraz patologii kostnych. Oddzielna sala ze słynną mumią egipskiej kobiety poświęcona była tematyce obrządków pochówkowych, takich jak mumifikacja, ciałopalenie i pochówki szkieletowe. Na koniec grupa zwiedziła wystawę na temat ewolucji człowieka. Przewodnikiem po muzeum była pani dr Joanna Zych, która również prowadziła zajęcia warsztatowe.

Tekst: Joanna Jurkanis-Smereka