Warsztaty ekologiczne w Gołuchowie.

Klasy I B i II B uczestniczyła w ramach Akademii Zawodu, w kolejnych warsztatach ekologicznych, które odbyły się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Udział
w zajęciach wzięło 46 uczniów, opiekunkami były panie: S. Bienkiewicz-organizatorka wyjazdu, a także P. Szymańska, J. Ungurian i J. Kaczmarek. Celem warsztatów było zwiedzanie Muzeum Leśnictwa, dawnej powozowni i owczarni, w których znajdują się wystawy i ekspozycje związane z tematyką przyrodniczą i leśnictwem oraz wizyta
w zagrodzie zwierząt, gdzie główną atrakcją są żubry. Uczniowie w czasie zwiedzania wypełniali karty pracy przygotowane przez mgr Paulinę Szymańską i mgr inż. Salomeę Bienkiewicz. W kartach wpisywali wiadomości o oglądanych zwierzętach, roślinach
(w tym o ich statusie jako gatunków chronionych), sprzęcie i urządzeniach stosowanych
w leśnictwie. Takie zajęcia terenowe są bardzo owocnym i ciekawym dla młodzieży,
i nauczycieli sposobem zdobywania i utrwalania wiedzy.

Relację z wyjazdu przedstawiła S. Bienkiewicz