Zajęcia terenowe klas I

Jak co roku uczniowie klas I w dniach 13 i 17. 09. 18 r. wraz z nauczycielami, p. Salomeą Bienkiewicz, Pauliną Szymańską i Anną Szynkiewicz- Wronek,  uczestniczyli w zajęciach terenowych na Stawach Milickich. Zdecydowaną większość uczniów stanowi młodzież dla której rezerwat przyrody ,,Stawy Milickie” oraz Dolina Baryczy to zupełnie nieznany obszar pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Obserwacje zaczęliśmy od Stawu Słupickiego, leżącego najbliżej Milicza. Woda ze stawu była spuszczona, więc mogliśmy obserwować  kilka gatunków ptaków siewkowych, m.in. bekasy kszyki, czajki i brodźce śniade oraz z brodzących: czaplę siwą i biała.

Następnie pojechaliśmy na Staw Grabownica – największy zbiornik kompleksu Stawno o powierzchni 283 ha. Znajduje się tam najwyższa (wysokość 13 m.; 3 poziomy obserwacji) wieża obserwacyjna w Dolinie Baryczy, z której podziwialiśmy krajobraz oraz ornitofaunę: stada żurawi, bieliki brodzące w ciepłej wodzie oraz ptaki siewkowate. Urozmaicona linia brzegowa tego stawu przypomina linię brzegową naturalnego jeziora, z trzcinowiskami, turzycowiskami i licznymi wierzbami i olszami. Tam też uczyliśmy się rozpoznawać drzewa i krzewy.

Poznanie rezerwatu ,,Stawy Milickie” było możliwe m. in. dzięki wiedzy pana Leszka Matacza, pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, z którym współpracujemy od kilku lat.

Kolejne terenowe zajęcia planujemy w kwietniu i maju 2019 r.