Salon Maturzystów

W dniu 11 września 2018r.14 uczniów z klas czwartych Technikum Leśnego w Miliczu wytypowanych przez swoich wychowawców odwiedzili Salon Maturzystów na Politechnice Wrocławskiej. Uczniowie Ci ukończyli trzecią klasę z najwyższą lokatą .

Podczas odwiedzin wyżej wymienionego Salonu Maturzystów mieli możliwość spotkania się ze studentami wielu wyższych uczelni, poznać oferty i zasady rekrutacji na różne szkoły wyższe. Otrzymali Informatory Maturzystów 2019 a od ekspertów OKE informacje o maturze , arkusze egzaminu maturalnego 2018 r. z różnych przedmiotów.

Opiekunami wycieczki była Pani Bożena Smereka i pani Honorata Cierpisz.