Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Wolontariusze z naszej szkoły – uczniowie Julia Ickiewicz, Aleksandra Krasowska, Konrad Kustosz oraz Paweł Kaniewski z panią dyrektor Justyną Żarczyńską i panią Honoratą Cierpisz – wzięli udział w projekcie „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Projekt ma na celu wychowanie patriotyczne młodzieży oraz inwentaryzację i rekonstrukcję polskich nekropoli na kresach wschodnich. Nasi wolontariusze wykonywali prace porządkowe na cmentarzu w Podhajcach i BiałoKrynicy na Ukrainie. Spotkali się z mieszkańcami i władzami miasta, a także mieszkającymi tam Polakami. Mieli także okazję zobaczyć dawne kresowe miejscowości.