Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

22 czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym zadzwonił dzwonek dla uczniów klas I- III Technikum Leśnego w Miliczu. Uroczysty Apel odbył się w auli szkolnej i był prowadzony przez Starszego Szkoły Miłosza Wewiora, który powitał zaproszonych gości: pana Adama Płakseja Dyrektora RDLP we Wrocławiu, pana Macieja Batorę reprezentującego Nadleśnictwo Milicz, pana Zbigniewa Nahajowskiego- Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, panią Agnieszkę Pająk reprezentującą Burmistrza Gminy Milicz oraz panią Beatę Kaniewską – z-cę Przewodniczącego Rady Rodziców, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Kierownictwo, Wychowawców Internatu, przybyłych Rodziców oraz Uczniów.

Zanim najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody odsłuchano list Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska pani Małgorzaty Golińskiej, który odczytała Joanna Ungurian. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Justyna Żarczyńska, która odczytała list Starosty Powiatu Milickiego, a następnie skierowała kilka słów podziękowań i wyrazy wdzięczności – Lasom Państwowym za współpracę i udzielane wsparcie, rodzicom za trud i wysiłek włożone w wychowanie jak i współpracę ze szkołą podczas wielu inicjatyw szkolnych, Radzie Rodziców za otwartą i owocną współpracę, nauczycielom, pracownikom i uczniom. W imieniu uczniów głos zabrała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Dominika Kubica, a uczniowie podeszli do nauczycieli z kwiatami. Następnie głos zabrali przybyli goście.

Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie świadectw z wyróżnieniami oraz nagród dla uczniów z największymi średnimi ocen i za wzorowe zachowanie, które wręczyli Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami klas. Nagrodzono łącznie 24 osób za promocję z wyróżnieniem oraz 1 osobę za 100% frekwencję:

Damian Tokarz 5,28, Błażej Tabor 5,21, Kacper Piórkowski 5,14, Miłosz Kardacz 5,10, Karolina Bortkun 5,06, Wiktoria Gordziejewska 5,00, Patryk Karasiński 5,00, Marcel Kruszyk 4,95, Piotr Włodarczyk 4,95, Bartosz Kontowski 4,94, Michał Korzański 4,94, Emilia Kisiela 4,89

Kornel Łopuch 4,89, Aleksandra Wojtaszuk 4,89, Jan Czachorek 4,85, Natalia Antczak 4,83, Kamil Gałęcki 4,80, Bartosz Skrabuła 4,80, Paulina Fengler 4,79, Dominika Kubica 4,79, Hubert Kucharski 4,78, Kamil Andrzejewski 4,75, Kacper Gap 4,75, Wojciech Wiesławski 4,75.

Nagrodę za 100% frekwencję odebrał Patryk Matuszak.

Swoje nagrody – zaproszenie na wycieczkę w kolejnym roku szkolnym – wręczyła pani Krystyna Mielnik członkom szkolnego koła Ars, a Dyrektor RDLP we Wrocławiu wręczył swoje nagrody uczniom –uczestnikom Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku leśnictwo: Taborowi Błażejowi, Wojciechowi Szulcowi oraz Adamowi Matuszakowi. Po apelu uczniowie udali się do klas na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania ze swoimi wychowawcami, a zaproszeni goście z dyrekcją szkoły i przedstawicielami nauczycieli i uczniów udali się na teren szkolny aby posadzić podarowany z okazji jubileuszu 55-lecia szkoły sadzonkę dębu-potomka Pomnika Przyrody dęba Bartka.