Lekcja biologii w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu.

Obie klasy pierwsze wzięły udział w oprowadzeniu po Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ogrodzie Botanicznym. Szeroka wiedzę uczniom podczas wizyty w ogrodzie przekazała pani Paulina Szymańska- bardzo dziękujemy!