Pożegnanie absolwentów rocznika 2014-2018

W piątek 27 kwietnia na uroczystym apelu na dziedzińcu Technikum Leśnego uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły pożegnali 57 tegorocznych maturzystów.

W słoneczne piątkowe przedpołudnie tradycyjnie już apel zainaugurowali szkolni sygnaliści. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn narodowy, a przewodniczący Samorządu Szkolnego Miłosz Wewior powitał gości, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, rodziców i uczniów, w tym 57 maturzystów wraz z wychowawcami – Katarzyną Szyszką i Maciejem Ewertowskim i Ewą Chyłą. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: zastępca Dyrektora ds. Gospodarki leśnej RDLP we Wrocławiu pan Arkadiusz Wojciechowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz pan Janusz Łabuda, wicestarosta Powiatu Milickiego pan Grzegorz Duda, Sekretarz Gminy Milicz pan Dariusz Moczulski, pani Katarzyna Czerniewska z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Miliczu, Przewodniczący Rady Rodziców pan Zbigniew Czeryba.

Nadszedł moment przemówień. Głos zabrali m. in. zaproszeni goście.
Za lata nauki w szkole podziękował maturzysta Adrian Szczepaniak, a uczniowie wręczyli bukiety kwiatów wychowawcom, nauczycielom oraz dyrekcji szkoły.
Pani Joanna Jurkanis-Smereka odczytała list Ministra Środowiska, następnie Dyrektor Technikum Leśnego pani Justyna Żarczyńska w swoim przemówieniu złożyła podziękowania Rodzicom absolwentów za trud jaki włożyli w wychowanie swoich dzieci, za współpracę ze szkołą i pracę na rzecz szkoły.
Życzyła również absolwentom, by byli „jak orły, które wysoko na skałach gniazdo sobie ścielą” ( Arthur Schopenhauer ), aby zdobywali szczyty, realizowali marzenia i cele, aby płynęli do swoich portów, ale nie zapominali o drugim człowieku i kierowali się prawdą i rozumem.”

Uroczystą chwilą było uhonorowanie wyróżniających się uczniów.

Nagrody książkowe za najwyższą średnią na świadectwie otrzymali: Brzózka Albert, Banik Radosław, Bielak Martyna, Sipura Kamil.

Uczniom z najwyższą średnią (powyżej 5.0) osiągniętą z przedmiotów zawodowych wręczono nagrody ufundowane przez Radę Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej rejonu Dolnośląskiego, RDLP we Wrocławiu i Nadleśnictwo Milicz. Nagrody wręczyli goście: panowie A. Wojciechowicz, J. Łabuda oraz Z. Czeryba. Otrzymali je: Albert Brzózka, Radosław Banik, Bielak Martyna, Łozowska Anna, Kulesza Cezary.

Potem przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych medali. 23 medale z legitymacją za zasługi dla szkoły otrzymali: Banik Radosław, Bączyk Mateusz, Bielak Martyna, Biliński Radosław, Brzózka Albert, Czeryba Piotr, Dąbrowska Julia, Juraszek Szymon, Kobza Natalia, Kołodziej Daniel, Kowalski Radosław, Kulesza Cezary, Luzeńczyk Aleksandra, Maliszewska Katarzyna, Morasiewicz Wojciech, Papmel Justyna, Ratajczak Hubert, Sipura Kamil, Słońska Elżbieta, Szczepaniak Adrian, Ungrat Daniel, Zapart Oliwer, Zielińska Roksana

Ponadto wręczono jeszcze 15 medali uczniom za godne reprezentowanie szkoły w sporcie. Są to: Biliński Radosław, Brzózka Albert, Dąbrowska Julia, Duchniak Jakub, Gawlas Maciej, Grzelczak Daniel, Igras Patryk, Kobza Natalia, Kołodziej Daniel, Kowalski Radosław, Sipura Kamil, Ungrat Daniel, Wielgus Arkadiusz, Zielińska Roksana, Żygadło Szymon.

Tytuł Sportowca Technikum Leśnego w Miliczu Rocznika 2014 – 2018 otrzymali Daniel Ungrat, Igras Patryk oraz Biliński Radosław.
Ponadto Oliwer Zapart, członek szkolnego koła artystycznego ARS otrzymał od opiekunki koła Krystyny Mielnik upominek – szalik koła Ars, a najaktywniejszym czytelnikiem biblioteki szkolnej został Albert Brzózka.
Na koniec dyrektor szkoły wręczyła rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły. Fot. Konrad Kustosz