Konkurs Matematyczny “FUNKCJE”

“Nie ma gałęzi matematyki, choćby nie wiem jak abstrakcyjnej, która pewnego dnia nie      zostałaby zastosowana do zjawisk realnego świata”

Nikołaj Łobaczewski

17 kwietnia 2018r odbył się II Szkolny  Konkurs Matematyczny „FUNKCJE”

Do konkursu przystąpiło 21 osób z klas IIA, IIIA, IIIC

FINAŁ KONKURSU MATEMATYCZNEGO

 

I  MIEJSCE                         EMILIA KISIELA   II A     

II MIEJSCE                         NIKOLA BACHOROWICZ    IIA

III MIEJSCE                        BARTOSZ KONTOWSKI   IIA

Gratuluję zwycięzcom jak i również wszystkim pozostałym uczestnikom, którzy przystąpili do Konkursu i sprawdzili swoją wiedzę w tym zakresie. Tak trzymać! 

Bożena Smereka