Dzień Otwarty Szkoły

W sobotę 21 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla młodzieży, która we wrześniu chciałaby rozpocząć naukę w klasie I. Organizatorzy pokazali przyszłym uczniom i ich rodzicom jak wygląda placówka, ale przede wszystkim przekazali informacje o tym, jak przebiega kształcenie w naszej szkole.
Spotkanie na auli rozpoczęła Dyrektor szkoły pani Justyna Żarczyńska, która opowiedziała o szkole, jej sukcesach, przebiegu kształcenia w zawodzie leśnika, zajęciach dodatkowych i możliwościach rozwijania talentów, konkursach i ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Następnie głos zabrała pani Paulina Szymańska, która opowiedziała o tym, jak wyglądają egzaminy maturalne i zawodowe oraz jakie osiągamy wyniki w tych egzaminach. Następnie Przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Czeryba, a zarazem absolwent Technikum Leśnego w Miliczu, opowiadał o działalności Rady Rodziców. Na koniec pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Miłosza Wewiora – uczeń opowiedział o tym, dlaczego wybrał tę szkołę i jak wygląda nauka i mieszkanie w internacie z perspektywy ucznia.

Dla gości, którzy przybyli z wielu odległych miejsc przygotowaliśmy dużo atrakcji: koncert Szkolnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ”Sylvanus” – podczas którego, uczennica Martyna Duchniak opowiadała i wyjaśniała każdy sygnał, pokaz pracy pilarką (przeprowadzony przez pana Ernesta Wronka), spływ kajakowy po Młynówce oraz przejażdżki rowerami po parku (przygotowane przez panów Stanisława Mielcarka oraz Krzysztofa Pękalskiego wraz z uczniami), pokaz

Sekcji Łuczniczej działającej w szkole, pokaz działalności Koła artystycznego ARS, które prowadzi w szkole pani Krystyna Mielnik oraz oprowadzenie po szkole i internacie przez grupy uczniów, którzy opowiadali o szkole i udzielali odpowiedzi na zadane pytania kandydatów, gra terenową po szkole i terenie przyszkolnym (przygotowaną przez panią Kamilę Solińska i pana Leszka Półrolniczaka) jak i wystawę książek w bibliotece szkolnej.
Dla przybyłych rodzin przygotowaliśmy kawę, herbatę i ciasta upieczone przez rodziców naszych uczniów, oraz bigos i grochówkę.
Mamy nadzieję, że pobyt w naszej placówce dostarczył wszystkim wielu miłych emocji i zachęciliśmy do nauki w Technikum Leśnym w Miliczu. Od 1 do 20 czerwca przyjmujemy wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Serdecznie zapraszamy!