Wycieczka na UP w Poznaniu

W poniedziałek 23.04.2018r. uczniowie klas 3c i 2a wraz z opiekunami p. Honoratą Cierpisz, p. Anna Stachurską oraz Mirosławem Świątczakiem pojechali na wycieczkę na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Spotkanie na uczelni zorganizował pan dr Grzegorz Górecki.
Tuż po przybyciu uczniowie mieli okazję zwiedzić i poznać bogactwo roślinne Ogrodu Dendrologicznego znajdującego się na terenie uczelni, po którym oprowadził uczniów dr inż. Marcin Włoch. Następnie uczniowie zwiedzili obiekty i uczestniczyli w spotkaniu z Prodziekanem ds. Studiów niestacjonarnych dr inż. Robertem Kuźmińskim. Podczas spotkania uczniowie poznali nie tylko ofertę dydaktyczną uczelni , ale również dowiedzieli się o systemie stypendialnym i akademikach, poznali różnorodność organizacji i kół działających przy uczelni.

Następnie grupa wzięła udział w Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Po sesji młodzież spotkała się z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z p. Krzysztofem Grabowskim oraz z posłem do Parlamentu Europejskiego p. Andrzejem Grzybem oraz z Radnym Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej z siedzibą w Poznaniu Mikołajem Grzybem.