Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół TL w Miliczu

Z wielką przyjemnością informujemy, że 14 lutego 2018 r. powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu w składzie:

Skład Zarządu:

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia    – Zbigniew Nahajowski

Wiceprzewodniczący:                                 – Mariusz Mikołajczyk      

Stefan Morka

Sekretarz                                                       – Salomea Bienkiewicz                  

Skarbnik                                                       – Jolanta Cwenar

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej              – Daniel Tyndyk               

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  – Paweł Kucharczyk                   

Sekretarz Komisji Rewizyjnej                         – Justyna Żarczynska

 

Stowarzyszenie ma na  celu wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży naszej szkoły, a także działanie dla dobra i rozwoju całej społeczności szkolnej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, rozwijanie wiedzy i umiejętności multimedialnych młodzieży oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku pracy, rozwijanie kulturalnych i turystycznych zainteresowań młodzieży, zapewnienie szczególnej opieki uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, promowanie artystycznej działalności młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia i sportu, krzewienie kultury i tradycji leśnej, pomoc w samokształceniu nauczycieli, pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, propagowanie wśród młodzieży działalności i wiedzy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwijanie i wspieranie samorządności wśród młodzieży technikum Leśnego w Miliczu, pomoc szkole w zapewnieniu jej jak najlepszej bazy dydaktycznej i wychowawczej w jej obiektach, pomoc szkole w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, nawiązywanie współpracy ze szkołami leśnymi w Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu, proszone są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie na adres szkoły. (deklaracja do pobrania tutaj)

Wysokość składki członkowskiej wynosi 30,00 zł. na rok. Składkę pierwszą należałoby wpłacić do końca roku bieżącego tj. 31 grudnia 2018 r., a następne składki byłyby wpłacane do 30 kwietnia każdego roku.

 

Stowarzyszenie, wspólnie z Dyrekcją Technikum Leśnego w Miliczu,  Radą Rodziców, a także nauczycielami i uczniami, organizuje w dniu 26 maja 2018 r. obchody  55-lecia istnienia  szkoły leśnej w Miliczu. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację tego tak ważnego dla szkoły i jej absolwentów wydarzenia.  Prosimy o ewentualne darowizny, które można wpłacać na konto stowarzyszenia:

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz,: 86 9582 0000 2000 0033 7470 0001

Z dopiskiem: „organizacja 55-lecia szkoły”

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

 

Z leśnym pozdrowieniem

Darz Bór!