Zimowe obserwacje ptaków.

W dniu 27.02.2018 w ramach zajęć koła ornitologicznego i projektu edukacyjnego „Ptaki Doliny Baryczy” odbyła się druga w tym roku szkolnym wycieczka na milickie stawy, której celem była obserwacja zimujących ptaków.

Mimo niskiej temperatury i wiejącego wiatru 13 uczniów wraz z opiekunem wybrało się na dłuższy spacer na stawy. Najpierw zostaliśmy dowiezieni szkolnym busem na groblę w Stawnie. Następnie wyruszyliśmy groblą w stronę Nowego Zamku, a potem wzdłuż Baryczy do Milicza.

Podczas wycieczki obserwowaliśmy między innymi:  bieliki, czaple siwe, łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, głowienki, czernice, tracze nurogęsi, gągoły, łyski itd. Słyszeliśmy także klangor żurawi.

Wszystkich chętnych do włączenia się w działalność koła zapraszamy na zajęcia koła – szczegóły u opiekuna mgr inż. Piotra Pałczyńskiego.