Wycieczka do Warszawy

W dniu 21 lutego 2018 r. uczniowie klas I A oraz I B wzięli udział w wycieczce do Warszawy i zwiedzili Sejm oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas (pani Joanna Ungurian i pan Piotr Pałczyński)

oraz dyrektor szkoły pani Justyna Żarczyńska.