Prelekcja o tematyce łowieckiej.

W dniu 15 lutego 2018 w auli szkolnej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji – Struktura zwierząt łownych w Polsce i Dolinie Baryczy w XXI wieku, którą zaprezentował mgr Grzegorz Panek, edukator z Koła Łowieckiego „Diana”. Prelegent na początku spotkania zadał wszystkim pytanie, czy za czasów panowania Wł. Jagiełły było więcej zwierzyny w polskich lasach czy dziś? Odpowiedź na to pytanie miała się pojawić w czasie przebiegu spotkania.
G. Panek przedstawiał obecny stan liczbowy zwierzyny łownej w ostatnich kilku latach, w Polsce i na terenie okręgu wrocławskiego. Pierwszym zwierzęciem, które omówił był łoś, w stosunku do którego od 2001 roku obowiązuje w Polsce zakaz polowań czyli moratorium. Łoś do niedawna występował najliczniej na wschodzie Polski, ale pojawił się już także w 2012 r w okręgu gorzowskim, w 2014 r w okręgu zielonogórskim, był również widziany w 2017 r na terenie Dolinie Baryczy.
Po łosiu omówione zostały kolejne zwierzęta łowne: jeleń, daniel, sarna, dzik, lis i zając. Można było się dowiedzieć, jaki jest obecnie stan liczebny tych zwierząt w Polsce i w samym okręgu wrocławskim. Myśliwy mówił też o planach łowieckich w stosunku do poszczególnych gatunków w najbliższym czasie.
Kolejnym tematem przedstawionym podczas prelekcji były działania ochronne podejmowane przez leśników i myśliwych oraz skutki tych działań w stosunku do niektórych gatunków chronionych.
Prelegent omawiał kolejno sposoby ochrony w Polsce głuszca, sokoła wędrownego, bobra i żubra, przytoczył również kilka przykładów działań ochronnych wobec gatunków chronionych na terenie Nadleśnictw Milicz i Żmigród.
Po skończonej prelekcji ponownie padło pytanie, czy dziś jest w lasach więcej zwierzyny niż za czasów króla Wł. Jagiełły ? Okazuje się, że jednak dziś jest jej więcej, a wynika to między innymi z większego dostępu zwierząt do pokarmu ( np. wielkoobszarowe uprawy rolne), a także z bardziej łagodnych zim, które pozwalają przetrwać większej liczbie osobników.
Spotkanie młodzieży z G. Pankiem wzbogaciło wiedzę z zakresu łowiectwa, co na pewno pozwoli uczniom, zwłaszcza klas drugich lepiej przygotować się do egzaminu z przygotowania zawodowego.
S. Bienkiewicz