Tytuł “Srebrnej Szkoły 2018” dla TL w Miliczu

Technikum Leśne w Miliczu uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2018” w XX Jubileuszowej edycji Rankingu Liceów i Techników miesięcznika „Perspektywy”. ??

Nasza szkoła uplasowała się na 117 pozycji w kraju oraz 5 pozycji w województwie dolnośląskim wśród techników.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 wchodzą przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych:
• przewodniczący komitetów głównych olimpiad
• dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
• członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.