AUTOPREZENTACJA – warsztaty

W dniu wczorajszym, tj. 09.01.2018 r., szkoła gościła pana Marcina Wojtyrę, który przeprowadził dla uczniów warsztaty odnośnie umiejętności autoprezentacji. Podczas zajęć uczestnicy m.in. przedstawiali się w jak najlepszym świetle na stanowisko pełnomocnika do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Szkolenie pochłonęło młodzież całkowicie, wszyscy czynnie brali w nim udział mając ciągle nowe pomysły. W warsztatach wzięło udział 26 uczniów.