Życzenia i podziękowania za wsparcie

W tygodniu poprzedzającym święta składamy życzenia świąteczne i noworoczne  instytucjom, które wspierają internat i szkołę w działaniach o charakterze edukacyjnym i opiekuńczym. Przekazane  stroiki stają się skromnym symbolem naszej wdzięczności za udzielaną szkole pomoc.