KSIĄŻKA – NAJLEPSZYM PREZENTEM DLA NAJBLIŻSZYCH

Dnia 6 i 7.12.2017 w „GALERYJCE” odbyła się wystawa zatytułowana

„KSIĄŻKA – NAJLEPSZYM PREZENTEM DLA NAJBLIŻSZYCH”

Pokazano książki z różnych przedziałów wiekowych. Wystawa miała na celu pomóc uczniom dokonać właściwych wyborów książek na prezenty dla rodziców, rodzeństwa czy przyjaciół. Uczniowie mogli także zabrać ze sobą książki, które wcześniej ubytkowano z księgozbioru biblioteki. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

 ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA