TRADYCJA DOBREJ ZABAWY – ANDRZEJKI 2017

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. (źródło: Wikipedia)

Andrzejki,  w których uczestniczyła młodzież w internacie  odpowiadające  powyższemu opisowi, także przybrały formę zbiorową i zostały zorganizowane dla wszystkich mieszkańców, którzy  chcieli  poznać swoją przyszłość. Natomiast  kilka dni wcześniej dziewczęta i chłopcy  bawili się na dyskotece andrzejkowej. Andrzejki w internacie zorganizowały panie: Maria Dziedzic i Elżbieta Domańska.