Radości z Niepodległości

Akcja artystyczna ”   ” na stałe wpisała się w działania Koła Ars. 8 listopada 2017 r. członkowie tego koła: Radosław Kowalski, Cezary Kulesza, Jakub Zięba, Sebastian Pluskota wraz z opiekunem panią Krystyną Mielnik odwiedzili mieszkańców ul. 11-go listopada w Miliczu, złożyli życzenia i upominki z okazji Święta Niepodległości. To piękna i patriotyczna akcja Koła Ars prowadzona od 2011 roku.