Nowy Samorząd Uczniowski

30 listopada podczas porannego apelu przedstawiono skład nowego Samorządu Uczniowskiego, który 23 listopada ukonstytuował się podczas obrad.
Apel poprowadził Starszy Szkoły Adrian Szczepaniak, który przekazał w imieniu ustępującego samorządu podziękowania dyrekcji, kierownictwu, gronu pedagogicznemu oraz koleżankom i kolegom za rok współpracy.
Następnie Adrian przedstawił nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  • Starszy Szkoły- Miłosz Wewior z klasy III B
  • Zastępca Przewodniczącego Szkoły- Wojciech Szulc z klasy III A
  • Sekretarz- Piotr Baran z klasy IIIC
  • Zastępca Sekretarza – Martyna Duchniak z kl. III B
  • Skarbnik- Cezary Sarbinowski z kl. III A
  • Zastępca Skarbnika- Dominika Kubica z klasy III A

Pozostali członkowie zarządu:

  • Aleksandra Gerstgarbe z kl. III C
  • Marek Morasiewicz z kl III A
  • Agnieszka Skowron z klasy II B
  • Kornel Łopuch z klasy II B

Adrian pogratulował nowemu Samorządowi mówiąc: „ Mamy nadzieję, że Wasza praca będzie służyć społeczności uczniowskiej i dobru szkoły oraz doświadczenia zdobyte podczas niej z powodzeniem wykorzystacie w przyszłości.

W drugiej części nowy Starszy Szkoły Miłosz Wewior podziękował ustępującemu samorządowi za ich wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i internatu, a ustępujący członkowie otrzymali upominki.