NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Nauczmy się na pamięć tego kraju,
litera po literze, dzień po dniu,
co oczy po horyzont ogarniają,
co zdarzyć się nam może tylko tu, …
Z. Stawecki ─ „Nauczmy się na pamięć tego kraju”

Uroczysty apel poświęcony obchodom Narodowego Święta Niepodległości zgromadził w auli szkolnej w poniedziałkowy poranek 13 listopada, społeczność szkolną, aby wysłuchała montażu słowno-muzycznego pt. „Nauczmy się na pamięć tego kraju”.
Grupa artystyczna ANTRAKT pod opieką pań: Elżbiety Domańskiej i Marii Dziedzic przygotowali okolicznościowy występ poświęcony 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W podniosłym nastroju wysłuchaliśmy patriotycznych wierszy i pieśni sławiących poświęcenie i odwagę Polaków walczących o niepodległą Ojczyznę po 123 latach zaborów.