Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Włączamy się do programu “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Uczniowie i nauczyciele Technikum Leśnego w Miliczu wzorem innych szkół włączyli się w ratowanie polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą.
W zbiórce datków, która została przeprowadzona 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych, przed kościołem p.w. Św. Andrzeja Boboli (dzięki wsparciu ks. proboszcza Z. Słobodeckiego) dyżurowali:
Anastazja Luzeńczyk, Aleksandra Gerstgarbe, Roksana Zielińska, Wiktoria Lizak, Wiktoria Gordziejewska, Hubert Ratajczak, Piotr Baran, Radosław Biliński, Konrad Kustosz, Adrian Szczepaniak i Mateusz Bączyk.
Mamy nadzieję, że udział młodzieży w społecznej akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” wpisze się w tradycję naszej szkoły jako swoista lekcja patriotyzmu.