Hubertus 2017

W dniu 9 listopada 2017 w naszej szkole obchodziliśmy kolejny raz święto myśliwych Hubertus. W imprezie uczestniczyły klasy I i II w całości oraz tylko zawodnicy z klas III i IV.
Tradycyjnie Hubertusa 2017 rozpoczęła S. Bienkiewicz witając wszystkich i sygnaliści szkolni, którzy zagrali pieśń myśliwską „powitanie”. Uczennica kl III C Aleksandra Gerstgarbe przedstawiła krótko historię święta myśliwych i sylwetkę św. Huberta. Następnie K. Salata opowiedział o tradycjach myśliwskich a nasi wspaniali sygnaliści grali poszczególne sygnały, oznaczające różne elementy polowania.
Kolejnym punktem imprezy był konkurs wiedzy łowieckiej, w którym udział wzięli przedstawiciele klas, wyłonieni wcześniej w pisemnych eliminacjach szkolnych.
Zawodnicy: Gołąbek Mikołaj – kl I A, Kruszyk Marcel i Bergandy Karol z kl I B, Mikołajczyk Sebastian kl II A, Łopuch Kornel i Malik Szymon kl II B, Morasiewicz Marek kl III A, Jakubowski Marcin i Piórkowski Kacper kl III C, Brzózka Albert kl IV A, Duchniak Jakub kl IV B. Uczniowie odpowiadali na pytania z ogólnej wiedzy łowieckiej i rozpoznawali eksponaty, na których trzeba było nazwać zaznaczone elementy poroży, parostków i czerepów zwierzyny. Po konkursie uczeń Paweł Sędzimir przedstawił humor myśliwski, Jury zaś w tym czasie oceniało prace plastyczne wykonane przez uczniów wcześniej.

S. Bienkiewicz przedstawiła ostateczne wyniki konkursu wiedzy łowieckiej:
I miejsce – Marcin Jakubowski
II miejsce – Albert Brzózka
III miejsce – Marek Morasiewicz

Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce- ex aequo zajęli Aleksandra Gerstgarbe III C i Szymon Dyrcz II A
II miejsce – Duchniak Jakub
III miejsce – Stebelski Jakub
Następnym punktem uroczystości było rozdanie nagród i wspólne zdjęcie zawodników i nauczycieli przygotowujących Hubertusa 2017. Na zakończenie Dyrektor Szkoły mgr Justyna Żarczyńska podziękowała zawodnikom, innym uczniom i nauczycielom, którzy pomagali przygotować święto myśliwych, a także M. Czyżowi, który reprezentował Nadleśnictwo Milicz.

S. Bienkiewicz