Wyjazd uczniów do Sośni na Seminarium „Bliżej przyrody”

W dniu 27 października 2017 troje uczniów: Kruszyk Marcel, Bergandy Karol z kl I B, oraz Brzózka Albert z kl IV A, pod opieką mgr inż. S. Bienkiewicz uczestniczyli w bardzo ciekawym seminarium „Bliżej przyrody”, które zostało zorganizowane przez Gminę Sośnie i Dyrekcję Zespołu Szkół w Cieszynie.
W seminarium udział wzięli profesorowie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik działu edukacji i informacji z Ośrodka kultury Leśnej z Gołuchowa i wielu innych gości, którzy wygłosili referaty na temat:
– Użytkowanie przyrody a jej ochrona.
– Wiedza ornitologiczna a edukacja szkolna.
– Edukacja przyrodniczo – leśna.
– Tematyka leśna w sztuce.
Po bardzo interesujących wykładach odbyła się dyskusja nad poruszaną tematyką i nad sposobami praktycznego wykorzystania przedstawionych form i metod nauczania przedmiotów o tematyce przyrodniczej. Przedstawione zostały również oferty różnych ośrodków, w tym Lasów Państwowych zajmujących się szerzeniem tematyki przyrodniczej.
Wiedza zdobyta na seminarium wzbogaciła nauczycieli i uczniów w nowe pomysły i formy przekazywania w bardzo atrakcyjny dla uczniów sposób zgłębiania tajemnic przyrody i kształtowania miłości do natury, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, gdy jest coraz więcej zagrożeń środowiska

S. Bienkiewicz