Wyjazd klasa IV A w ramach akademii zawodu

Akademia zawodu – wyjazd kl IV A do Ostrowa Wlkp. i Gołuchowa.
W czwartek 19 października 2017 klasa IV A wyjechała wraz z opiekunami: mgr inż. S. Bienkiewicz i mgr inż. D. Targoszem na jednodniową wycieczkę dydaktyczną. Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie w Ostrowie WLKP bardzo znanej w Polsce ( i nie tylko) firmy produkującej sklejkę „Sklejka – Eko S.A”, która obchodziła niedawno 100 lecie istnienia. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i wraz z przewodnikami zwiedzaliśmy zakład rozpoczynając od miejsca przywozu drewna, potem obserwowaliśmy wszystkie etapy produkcji sklejek, aż dotarliśmy w końcu do magazynu wyrobów gotowych. Największe wrażenie zrobiły na nas ogromne, bardzo nowoczesne maszyny do obróbki i skrawania drewna, oraz ilość i rodzaje produkowanych sklejek.
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie pani przewodnik oprowadziła nas po kilku obiektach ośrodka – powozowni i oficynie. W dawnej powozowni zwiedziliśmy niezwykle bogatą ekspozycję dawnych i współcześnie używanych w leśnictwie urządzeń, maszyn i narzędzi, a także okazy zwierząt, roślin, grzybów, owadów itp. Bardzo podobały nam się nowocześnie urządzone pomieszczenia, w których za pomocą wysokiej klasy multimediów przedstawione są dane
o lasach, siedliskach, glebach, roślinności, budowie warstwowej lasu itp.
Na końcu zwiedziliśmy jeszcze słynną oficynę, w której zostaliśmy zapoznani z historią całego obiektu OKL, niezwykle bogatymi zbiorami różnorodnych eksponatów związanych z leśnictwem, łowiectwem, sztuką, technologiami produkcji różnych wyrobów drzewnych oraz historią lasów i leśnictwa.
Wycieczka dydaktyczna była bardzo udana, uczniowie mogli nie tylko zobaczyć wiele zbiorów zgromadzonych w Muzeum Leśnictwa i powozowni, ale także przypomnieć sobie i utrwalić wiadomości zdobyte w szkole na lekcjach z przedmiotów zawodowych oraz na zajęciach praktycznych. Była to więc okazja do przygotowania się do egzaminów zawodowych, które czekają na uczniów już w styczniu 2018 r.

Salomea Bienkiewicz