Kółka wiedzy leśnej i LOP

Zajęcia Kółka wiedzy leśnej i LOP w dniu 12 października 2017

Kółko skupia w tym roku głównie uczniów klas pierwszych, którzy bardzo licznie uczestniczą w zajęciach.
Główna tematyka, wokół której skupiają się uczniowie to techniki zbierania i preparowania owadów, rozpoznawanie rzędów, rodzin i gatunków szkodników i owadów pożytecznych. Przy okazji poznawania owadów, młodzież naprawia i porządkuje również stare zbiory entomologiczne, które wykorzystywane są na lekcjach jako pomoce naukowe.
Zajęcia prowadzi mgr inż. Salomea Barbara Bienkiewicz.