Wrzesień 2017

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przyjęto do biblioteki:

Książki leśne:

 1. Zarzycki, Budownictwo leśne dla techników leśnych,
 2. Blonkowski, Lasem Zachwycenie. Obiektywem i pędzlem Stanisława Blonkowskiego,
 3. Kowalski, Ranoszek, Przez stawy i lasy Doliny Baryczy,
 4. Bernadzki, Jodła pospolita,
 5. Mayer, Heinz-Werner Schwegler, Wielki atlas drzew i krzewów,
 6. Tyszko-Chmielowiec, Aleje – skarbnice przyrody,
 7. Grzywacz, Pietrzak, Drzewa – pomniki przyrody
 8. Pasławski, Łowiectwo.

 

Książki z różnych dziedzin:

 1. National Geographic Traveler, Polska,
 2. Carnegie, Jak na zaufaniu budować dobre relacje z ludźmi,
 3. Carnegie, Jak doskonalić siebie i wywierać wpływ na życie innych,
 4. Steward Rod, ROD. Autobiografia,
 5. Chudoba, Zoologia,
 6. Kot, Górska, Jak budowaliśmy kapitalizm,
 7. Adamek, Fighter. Autobiografia,
 8. Hołowczyc, Jazda z Hołkiem. ABC dobrego kierowcy,
 9. Levy, Jak w niebie,
 10. 1D. Nasz zespół, nasza opowieść,
 11. 11. Kaczmarczyk, Wielkie biografie. Einstein..

 

Lektury:

 1. Wyspiański, Wesele,
 2. Mickiewicz, Pan Tadeusz,
 3. Prus, Lalka,
 4. Słowacki, Kordian,
 5. Konopnicka, Wybór nowel,
 6. Krasiński, Nie-boska komedia,
 7. Goethe, Cierpienia młodego Wertera,
 8. Herling-Grudziński, Inny świat.