Uroczysty Apel dla klas I i II

Dzień 28 września to ważny dzień dla społeczności uczniowskiej. Na porannym apelu miały miejsce dwa uroczyste momenty: ślubowanie klas pierwszych oraz wręczenie „blach” – odznak naszej szkoły – drugoklasistom.

Apel poprowadził starszy szkoły Adrian Szczepaniak. Społeczność szkolną powitała pani dyrektor Justyna Żarczyńska, następnie przedstawiciele klas pierwszych powtórzyli uroczyście w imieniu swoich koleżanek i kolegów słowa przysięgi.

W drugiej części pani dyrektor poprosiła wszystkich uczniów 2 oddziałów klas drugich o wystąpienie i wręczyła odznaki wraz z wychowawcami panią Anną Szynkiewicz – Wronek i panem Łukaszem Kontowskim.

Fot.: Konrad Kustosz